Religiile - Minciuna secolelor, drogul popoarelor.

Termeni si conditii

In cazul in care nu esti membru, te rog sa parasesti acest site !

La baza conceperi materialelor si a continutului acestora, sta ideea democratica, de libertate de constiinta si libertate de exprimare.Este dreptul fiecarui individ de a-si alege, partea de religie care o doreste, ca si implinire personala. Dar , toate drepturile fiecarui individ, se sfarsesc acolo unde incep drepturile celuilalt individ. Materiale concepute si publicate aici, sunt raspuns, la materialele aparute in spatiul public, prin media. Nu ma intereseaza si nu pun in discutie continutul sau forma precum si modul de manifetare al unui cult sau altul sau a unei religii ci doar adevarurile, stiintifice si istorice dovedibile. Este dreptul fiecaruia, sa creada ce vrea sau cum vrea, indiferent cum. Este dreptul democratic, al fiecarui individ sa-si bata joc de el exact cum vrea, in sensul credintei derivate dintr-o anumita religie. In concluzie voi ataca, minciuna, neadevarul stiintific, obraznicia, intoleranta, ipocrizia, manipularea, jogodenia si nesimtirea in principal.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului

adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948

Considerind ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume.......

Articolul 1

Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii.....

Articolul 18

Orice om are dreptul la libertatea gindirii, de constiinta si religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, singur sau impreuna cu altii, atit in mod public, cit si privat, prin invatatura, practici religioase, cult si indeplinirea riturilor.

Articolul 19

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Articolul 20

Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie

Legea Cultelor

Art. 1

(1) Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care România este parte.

(2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă contrară convingerilor sale şi nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, apartenenţa ori neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase.

Art 5

(4) În activitatea lor, cultele, asociaţiile religioase şi grupările religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării şi să nu aducă atingere securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice, precum şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

(5) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenenţa la culte, cu excepţia desfăşurării lucrărilor de recensământ naţional aprobat prin lege sau în situaţia în care persoana vizată şi-a dat, în mod expres, consimţământul pentru aceasta.

Relaţiile dintre stat şi culte

Art. 13

(1) Raporturile dintre culte, precum şi cele dintre asociaţii şi grupuri religioase se desfăşoară pe baza înţelegerii şi a respectului reciproc.

(2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase.

Art 23

(4) Exercitarea funcţiei de preot sau orice altă funcţie care presupune exercitarea atribuţiilor de preot fără autorizaţia sau acordul expres dat de structurile religioase, cu sau fără personalitate juridică, se sancţionează potrivit legii penale.

..

..

....

..

...

.....

.

.....
web site traffic statistics
Flag Counter